WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "LinkKitchen - A new tool to create the WEAP-MODFLOW linkage"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Jobst Massmann

बिषय: LinkKitchen - A new tool to create the WEAP-MODFLOW linkage   
Posted: 10/5/2012 हेरिएको: 17006 times
Dear WEAP-MODFLOW friends,

a new free tool to create a linked WEAP-MODFLOW model has been released:

LinkKitchen

The new tool provides a graphical interactive user interface which allows the user to link WEAP to MODFLOW without any need of additional software. GIS functions are included and a direct interaction with WEAP.
The tool comes along with a manual and a tutorial. It substitutes the old WEAP2MODFLOW tool.
The new development has been done by Markus Huber, geo:tool, and funded by the BGR (German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources).

free download: http://www.bgr.bund.de/IWRM-DSS

Please let us now your opinion and experience!
शिर्सक "LinkKitchen - A new tool to create the WEAP-MODFLOW linkage"