WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Shapefiles and WEAP"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Marco Vieira

बिषय: Shapefiles and WEAP   
Posted: 4/11/2008 हेरिएको: 26566 times
Shapefiles and WEAP Good day to you all

I was wondering if anybody has had any issues with introducing shapefiles from Arc into WEAP? I have struggled for a fair while, and although I can visualise the preview when I add the vector layer I cant find it in my schematic at all. It's a long shot but perhaps someone can help me out?

Thanks,

Marco
Jack Sieber

बिषय: Re: Shapefiles and WEAP   
Posted: 4/12/2008 हेरिएको: 26559 times
Re: Shapefiles and WEAP Jack Sieber jsieber <a href="mailto:jack.sieber@sei-us.org">jack.sieber@sei-us.org</a>My guess is that the shapefile you added has a different "projection" from other layers already loaded. WEAP is not able to re-project the layers, so all your layers need to have the same projection.

The layers in a new, blank WEAP area--Countries and River--are both "unprojected," WGS1984.

If you want to use your layers from another projection, add one of them, then remove the Countries and Rivers layers (and any others from a different projection), then go to Set Area Boundaries and find the layer you added and set the area boundary to include it.

Jack
Rolando Benitez

बिषय: Re: Shapefiles and WEAP   
Posted: 9/11/2010 हेरिएको: 24261 times

> Re: Shapefiles and WEAP Jack Sieber jsieber jack.sieber@sei-us.org> My guess is that the shapefile you added has a different "projection" from other layers already loaded. WEAP is not able to re-project the layers, so all your layers need to have the same projection.
> >
> > The layers in a new, blank WEAP area--Countries and River--are both "unprojected," WGS1984.
> >
> > If you want to use your layers from another projection, add one of them, then remove the Countries and Rivers layers (and any others from a different projection), then go to Set Area Boundaries and find the layer you added and set the area boundary to include it.
> >
> > Jack

I had the this problem and removing the Countries layer solved it. Thanks.
शिर्सक "Shapefiles and WEAP"