Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Video

Những trình diễn video sau có thuyết minh bằng tiếng Anh, và có thể chạy ở chế độ đầy màn hình bằng cách nhấn vào biểu tượng ở góc phải dưới của video một khi nó đang chạy.

How to quickly and easily find help about all aspects of WEAP.
How to create user-defined variables to extend WEAP's capabilities.
How to choose the best timestep for your WEAP models
Saving time and disk space by choosing which WEAP scenarios and results are calculated
Working with the Versions feature to save and restore previous versions of your models
Demonstration of the Expression Builder
Tips for using and improving your Sơ đồ WEAP
Using the ReadFromFile Wizard to explore and import data from CSV files
WEAP Data: Exporting to and Importing from Excel
Searching by Name
Liên kết WEAP và LEAP (Mô hình quy hoạch năng lượng)
Xuất kết quả của WEAP sang Google Earth


Ví dụ của kết quả Google Earth từ WEAP (bấm vào để mở trong Google Earth): Kết quả cho mỗi dự án WEAP, Phim được hoạt hoá của các kết quảPhương pháp MABIA dành cho thủy văn lưu vực: FAO 56, dual KC, các nấc thời gian hằng ngày
Khám phá Kịch Bản


Không thể hiển thị nội dung. Yêu cầu phải có Adobe Flash

View and Edit GIS Layer Information


Unable to display content. Adobe Flash is required.

Zooming into Charts


Unable to display content. Adobe Flash is required.