ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

ตัวอย่างหน้าจอ

สเกมาติก: การใช้เครื่องมือทาง GIS เพื่อกำหนดลักษณะระบบของท่าน การลากและวางเพื่อสร้างและกำหนดตำแหน่ง การเพิ่ม ArcView หรือไฟล์ GIS มาตรฐาน ระบบสารสนเทศแบบเชิงเส้น (vector) หรือระบบสารสนเทศเชิงตารางกริด (raster)เพื่อเป็นพื้นฉากหลัง และ การเข้าถึงข้อมูลและแสดงผลสำหรับการเชื่อมต่อทันที
Schematic View

ข้อมูล: การสร้างแบบจำลอง: กำหนดตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใส่สมมติฐานและการฉายภาพโดยใช้สูตรสมการคณิตศาสตร์ และ เชื่อมต่อการประมวลผลทางโปรแกรม Excel
Data View

ผลลัพธ์: การแสดงผลแบบละเอียดและยืดหยุ่นของผลลัพธ์ทั้งหมดของแบบจำลองในรูปแบบแผนภูมิและตารางและบนภาพแผนผัง
Results View

ผลลัพธ์: การแสดงผลบนแผนที่
Results on the map

การค้นหาสถานการณ์: Highlight key assumptions and indicators in your system and explore how changes in one can affect the other.
Scenario Explorer View

โน้ต: บันทึกข้อมูลหรือข้อสมมติฐานของคุณ
Notes View

ต่อไป:: การสาธิต