WEAP'in Web Sitesine Hoşgeldiniz!


WEAP hakkında

Ana Sayfa
Neden WEAP?
Özellikler
Yenilikler
Örnek Görünümler
Tanıtım Gösterisi
Uygulamalar
Yayınlar
Tarihçesi ve Katkıda Bulunanlar

WEAP'in kullanımı
İndirin
Lisans
Kullanım Kılavuzu
Görsel Rehber (Tutorial)
Videolar
Kaynaklar

Kullanıcı Forumu
Tartışma
Üye Listesi
Profilinizi Düzenleyin

Destek
Eğitim
Dersler (Üniversite)
İşbirlikleri

Hakkımızda
SEI-US Su Kaynakları Programı
İletişim


Çevre Haberleri
LEAP
Enerji ile mi ilgileniyorsunuz?
LEAP hakkında bilgiler: SEI'nin Enerji Planlama yazılımı

Neden WEAP?

Genel Bakış     Alt Yapı     Yaklaşım     Örnekler     Geliştirme

Genel Bakış

WEAP, entegre su kaynakları planlamasında, tecrübeli planlamacılara destek amaçlı üretilmiş bir yazılım aracıdır. Bu amaçla WEAP, planlama ve yönetim politikaları analizinde kapsamlı, esnek ve kullanıcı dostu bir çerçeve sağlar. Günden güne giderek artan sayıda araştırmacı bugüne kadar kullandıkları model, veritabanı vb. araçlara WEAP'i de eklemektedirler. Bu giriş bölümü WEAP'in amaç, yaklaşım ve yapısını tanıtmayı hedeflemektedir. Daha detaylı açıklamalar, WEAP kullanım klavuzunda yeralmaktadır..

Alt Yapı

Many regions are facing formidable freshwater management challenges. Allocation of limited water resources, concerns regarding environmental quality, planning under climate variability and uncertainty, and the need to develop and implement sustainable water use strategies are increasingly pressing issues for water resource planners. Conventional supply-oriented simulation models are not always adequate for exploring the full range of management options.

Over the last decade, an integrated approach to water development has emerged which places water supply projects in the context of demand-side management, and water quality and ecosystem preservation and protection. WEAP incorporates these values into a practical tool for water resources planning and policy analysis. WEAP places demand-side issues such as water use patterns, equipment efficiencies, re-use strategies, costs, and water allocation schemes on an equal footing with supply-side topics such as stream flow, groundwater resources, reservoirs, and water transfers. WEAP is also distinguished by its integrated approach to simulating both the natural (e.g., evapotranspirative demands, runoff, baseflow) and engineered components (e.g., reservoirs, groundwater pumping) of water systems. This allows the planner access to a more comprehensive view of the broad range of factors that must be considered in managing water resources for present and future use. The result is an effective tool for examining alternative water development and management options.

WEAP operates in many capacities:

 • Su bütçesi veri tabanı: WEAP provides a system for maintaining water demand and supply information.
 • Senaryo yaratma aracı: WEAP simulates water demand, supply, runoff, streamflows, storage, pollution generation, treatment and discharge and instream water quality.
 • Yönetim politikaları analiz aracı: WEAP evaluates a full range of water development and management options, and takes account of multiple and competing uses of water systems.

WEAP Yaklaşımı

WEAP operates on the basic principle of a water balance and can be applied to municipal and agricultural systems, a single watershed or complex transboundary river basin systems. Moreover, WEAP can simulate a broad range of natural and engineered components of these systems, including rainfall runoff, baseflow, and groundwater recharge from precipitation; sectoral demand analyses; water conservation; water rights and allocation priorities, reservoir operations; hydropower generation; pollution tracking and water quality; vulnerability assessments; and ecosystem requirements. A financial analysis module also allows the user to investigate cost-benefit comparisons for projects.

The analyst represents the system in terms of its various supply sources (e.g., rivers, creeks, groundwater, reservoirs, and desalination plants); withdrawal, transmission and wastewater treatment facilities; water demands; pollution generation; and ecosystem requirements. The data structure and level of detail can be easily customized to meet the requirements and data availability for a particular system and analysis.

WEAP applications generally include several steps.

 • Study definition: The time frame, spatial boundaries, system components, and configuration of the problem are established.
 • Current accounts: A snapshot of actual water demand, pollution loads, resources and supplies for the system are developed. This can be viewed as a calibration step in the development of an application.
 • Senaryolar: A set of alternative assumptions about future impacts of policies, costs, and climate, for example, on water demand, supply, hydrology, and pollution can be explored. (Possible scenario opportunities are presented in the next section.)
 • Evaluation: The scenarios are evaluated with regard to water sufficiency, costs and benefits, compatibility with environmental targets, and sensitivity to uncertainty in key variables.

WEAP Senaryo Analizi Örnekleri

Senaryo analizleri WEAP'in temelini oluşturur. Scenarios are used to explore the model with an enormous range of "what if" questions, such as :

 • Eğer nüfus artışı ve ekonomik gelişme örüntüsü değişirse ne olur?
 • Eğer hazne işletme kuralları değiştirilirse ne olur?
 • Eğer yeraltısuyu kaynakları tümüyle tüketilirse ne olur?
 • Eğer su kaynaklarını koruma programları uygulanırsa ne olur?
 • Eğer ekosistemi koruma standartları sıkılaştırlırsa ne olur?
 • Eğer artık yüzeysel suların yeraltı akiferlerinde depolanmasını öngören bir birleşik su kullanımı programı uygulanırsa ne olur?
 • Eğer suyun geri dönüştürülerek tekrar kullanılmasını amaçlayan bir program uygulanırsa ne olur?
 • Eğer daha verimli sulama teknikleri kullanılırsa ne olur?
 • Eğer tarımsal ürün deseni değişirse ne olur?
 • Eğer iklim değişikliği talep ve arzı değiştirirse ne olur?
 • Menbadaki kirlilik mansap su kalitesini nasıl etkiler?
 • Arazi kullanımındaki değişimler akımları nasıl etkiler?

WEP'in Geliştirilmesi

Stockholm Çevre Enstitüsü WEAP'in geliştirilmesi için öncü destek vermektedir. Hydrologic Engineering Center of the US Army Corps of Engineers funded significant enhancements. A number of agencies, including the UN, Dünya Bankası, USAID, US EPA, IWMI, Water Research Foundation (formerly AwwaRF) ve Japon Küresel Altyapı Fonu proje desteği vermiştir. WEAP birçok ülkenin su değerlendirme çalışmalarında kullanılmışıtır, örnek olarak : ABD, Meksika, Brezilya, Almanya, Gana, Burkina Faso, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Mısır, Israil, Umman, Orta Asya, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Çin, Güney Kore, ve Tayland.

SONRAKİ: Özellikler