Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP är ett initiativ av Stockholm Environment Institute.


Om WEAP

Hem
Varför WEAP?
Egenskaper
Nyheter
Exempel
Demonstration
Användningsområden
Publikationer
Historia och bidrag

Använda WEAP
Ladda ner
Licenskrav
Användarguide
Övning
Videos
Resurser

Användarforum
Diskussioner
Medlemslista
Ändra profil

Ytterligare support
Övningar / kurser
Universitetskurser
Samarbete

Om oss
SEI-US Vattenresursprogram
Kontakt


Miljönyheter
LEAP
Intresserad av energifrågor?
Läs om LEAP: SEIs redskap för energiplannering


Online, interactive, introductory training course
23-25 January 2018

Register now -- space is limited

Välkommen till WEAP

WEAP ("Water Evaluation And Planning" system) är ett användarvänligt redskap för integrerad vattenresursplanering

Utmaningarna inom skötsel och allokering av vattenresurser blir allt större. Allokering av begränsade vattenresurser mellan jordbruk, stad och övriga ekosystem förutsätter att utbud, efterfrågan, vattenkvalité och ekosystemens vattenbehov kan tas i beaktande på ett integrerat sätt. WEAP (the Water Evaluation And Planning system), syftar till att inkorporera dessa aspekter i ett praktiskt och robust redsakp för integrerad vattenresursplanering. WEAP utvecklas av Stockholm Environment Institute's U.S. Center.

WEAP - en snabb översikt

Integrerad ansats En unik metod för att utföra integrerad vattenresursplanering
Dialog med avnämare Transparent struktur för att underlätta deltagandet av olika avnämare i en öppen process
Vattenbalans En databas lagrar information om vattenbehov och tillgång vilket driver en massbalans-model baserat på en länk-nod-struktur
Simuleringsbaserad Beräknar vattenbehov, tillgång, avrinning, infiltration, grödors vattenbehov, flöden och tillstånd, föroreningar, vattenrening och vattenkvalité under olika hydroligiska och politiska scenarier
Politiska scernarier Utvärderar en rad vattenutvecklings- och skötselalternativ, och tar hänsyn till konkurerande vattenanvändnings alternativ
Användarvänligt interface Geografisk "drag-och-släpp" GIS-interface med flexibla resultatkartor, grafer och tabeller
Integrering med andra modeller Dynamiska länkar till andra modeller och mjukvara, som QUAL2K, MODFLOW, MODPATH, PEST, Excel and GAMS

WEAP Schematic

nästa: Varför WEAP?