WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "each crop area"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
narmin rahmati

बिषय: each crop area   
Posted: 7/10/2016 हेरिएको: 3201 times

urgent need answer


i use mabia method ,but i do do not know how can i enter the area for each
crop in my crop pattern and also i want to know how i can enter the water source for each crop?
thanks a lot
Jack Sieber

बिषय: Re: each crop area   
Posted: 7/11/2016 हेरिएको: 3163 times
There is a detailed tutorial on using the MABIA method in WEAP here:

http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Wasser/Projekte/abgeschlossen/TZ/Acsad_dss/tutorial_weap-mabia.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Jack
narmin rahmati

बिषय: Re: each crop area   
Posted: 7/14/2016 हेरिएको: 3149 times
hello dear sieber
Thanks alot ,it is very useful .I get my answears.
but i have a problem ,when I do the enter the data as it written
in tutorial step by step ,my results is not equal to the tutorial.I check all my work but I do notb khow why my results are not the same as the tutorial results
THANKS ALOT
Stephanie Galaitsi

बिषय: Re: each crop area   
Posted: 7/14/2016 हेरिएको: 3139 times
Dear Narmin,

It's hard to know where your problems are, but I would suggest viewing the results section very carefully. A lot can change, just by selecting a different feature to view in the results menu. You may be looking at demand, but for which demand site? (for example). So when comparing your results and the results in the tutorial, could that be the issue?
शिर्सक "each crop area"