Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Data Requirements for carrying out Water Balance Determination using WEAP"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Mopa Bassagi

Tiêu đề: Data Requirements for carrying out Water Balance Determination using WEAP   
đã gửi: 7/2/2015 Đã xem: 7640 times
1. I need a comprehensive weblink or write-up on using WEAP to determine water balance framework for a River Basin.
2. What information do I need to carry out a water balance study of a river basin using WEAP? Presently I have stream flow data for 30 years, Rainfall and Temperature data for 30 years.

I would appreciate it if I can have an answer to this questions.Stephanie Galaitsi

Tiêu đề: Re: Data Requirements for carrying out Water Balance Determination using WEAP   
đã gửi: 7/22/2015 Đã xem: 7547 times
Dear Mopa,

The WEAP tutorial provides a comprehensive write-up of the different capabilities in WEAP. I recommend going through that.

Depending on the complexity of your basin you will need a lot of information. This includes information about demand - population, agriculture, industry, as well as hydropower operations if you have them, as well as the environmental data you listed (streamflow for calibration), although if you're using catchments to model your streamflow, you will need other information as well. The WEAP tutorial will give you a in-depth introduction to the data entry.
Chủ đề "Data Requirements for carrying out Water Balance Determination using WEAP"