Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Diễn đàn

Tất cả chủ đề | Chủ đề "Data Shapefile"
đăng nhập để gửi tin nhắn mới hoặc trả lời tin nhắn
 
Tác giả tin nhắn
Soumaya Chawachi

Tiêu đề: Data Shapefile   
đã gửi: 5/30/2014 Đã xem: 11929 times
what do i need as Data in the shapefile from GIS or ARCGIS to begin a new project?
thank you
Devaraj de Condappa

Tiêu đề: Re: Data Shapefile   
đã gửi: 5/30/2014 Đã xem: 11921 times
Dear Soumaya,

GIS files (shapefiles or rasters) are optional to use WEAP. WEAP does not know (yet) how to interpret GIS file you would add on the schematic. For instance, if you load a shapefile for the rivers, WEAP still doesn't know that there are rivers unless and until you add in the schematic the WEAP river object. The same for instance for a shapefile for the location of dams / reservoirs: WEAP won't understand automatically from the shapefile that there are reservoirs / dams unless you add specifically a WEAP reservoir object in the schematic.

So GIS files that you load in WEAP are for your information (the user), background information, not for WEAP.

As a consequence, you can add any useful GIS files in WEAP. Typically one may add GIS layers of rivers, lakes, dams, canals, hydro-meteorological stations, cities, irrigation schemes, DEM.

Hope it helps.

Kind regards,
Devaraj de Condappa

Tiêu đề: Re: Data Shapefile   
đã gửi: 5/30/2014 Đã xem: 11918 times
I forgot to mention one element: your GIS files (shapefiles or rasters) should be georeferenced in geographic (ie latitude longitude) WGS84 datum.

Kind regards,
Soumaya Chawachi

Tiêu đề: Re: Data Shapefile   
đã gửi: 5/30/2014 Đã xem: 11891 times
Thank you very much dear Devaraj
Chủ đề "Data Shapefile"