ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

กระทู้ของผู้ใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด | หัวข้อ "Data Shapefile"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
Author ข้อความ
Soumaya Chawachi

Subject: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 Viewed: 11927 times
what do i need as Data in the shapefile from GIS or ARCGIS to begin a new project?
thank you
Devaraj de Condappa

Subject: Re: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 Viewed: 11919 times
Dear Soumaya,

GIS files (shapefiles or rasters) are optional to use WEAP. WEAP does not know (yet) how to interpret GIS file you would add on the schematic. For instance, if you load a shapefile for the rivers, WEAP still doesn't know that there are rivers unless and until you add in the schematic the WEAP river object. The same for instance for a shapefile for the location of dams / reservoirs: WEAP won't understand automatically from the shapefile that there are reservoirs / dams unless you add specifically a WEAP reservoir object in the schematic.

So GIS files that you load in WEAP are for your information (the user), background information, not for WEAP.

As a consequence, you can add any useful GIS files in WEAP. Typically one may add GIS layers of rivers, lakes, dams, canals, hydro-meteorological stations, cities, irrigation schemes, DEM.

Hope it helps.

Kind regards,
Devaraj de Condappa

Subject: Re: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 Viewed: 11916 times
I forgot to mention one element: your GIS files (shapefiles or rasters) should be georeferenced in geographic (ie latitude longitude) WGS84 datum.

Kind regards,
Soumaya Chawachi

Subject: Re: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 Viewed: 11889 times
Thank you very much dear Devaraj
หัวข้อ "Data Shapefile"