ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

วีดีโอ

The following video demonstrations include narration in English, and can be played full screen by clicking the icon in the lower right corner of the video once it begins playing.

How to quickly and easily find help about all aspects of WEAP.
How to create user-defined variables to extend WEAP's capabilities.
How to choose the best timestep for your WEAP models
Saving time and disk space by choosing which WEAP scenarios and results are calculated
Working with the Versions feature to save and restore previous versions of your models
Demonstration of the Expression Builder
Tips for using and improving your ผังน้ำของ WEAP
Using the ReadFromFile Wizard to explore and import data from CSV files
WEAP Data: Exporting to and Importing from Excel
Searching by Name
Linking WEAP and LEAP (Energy Planning models)
Export WEAP Results to Google Earth


Examples of Google Earth results from WEAP (click to open in Google Earth): Results for each WEAP object, Animated movie of resultsMABIA method for catchment hydrology: FAO 56, dual KC, daily timestep
การค้นหาสถานการณ์


Unable to display content. Adobe Flash is required.

View and Edit GIS Layer Information


Unable to display content. Adobe Flash is required.

Zooming into Charts


Unable to display content. Adobe Flash is required.