Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Lịch sử và Công trạng

Lịch sử hình thành

WEAP đã được tạo ra vào năm 1988, với sự mục đích là một công cụ quy hoạch mềm dẻo, tổng hợp và rõ ràng cho việc đánh giá tính bền vững của nhu cầu dùng nước hiện tại, mô hình cấp nước và các kịch bản khai thác nước lâu dài khác nhau

Áp dụng lớn đầu tiên của WEAP là ở Vùng biển Aral vào năm 1989 với tài trợ của Stockholm Environment Institute (SEI). SEI đã tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của WEAP thông qua Trung tâm US trực thuộc SEI (SEI-US), được thành lập vào năm 1989 và điều hành bởi Tellus Institute cho tới năm 2006. Nhiều năm qua, WEAP đã được áp dụng ở nhiều nước và lưu vực sông. Phần mềm này đã được chuyển giao cho các nhà quy hoạch nước trên toàn thế giới

Công trạng

Sự phát triển và đóng óp của phần mềm WEAP được quản lý bở Jack Sieber thuộc Việc nghiên cứu môi trường Stockholm (SEI).

WEAP đã được hình thành bởi Paul Paskin, Giám đốc Việc Tellus, và được phát triển dưới sự chỉ đạo của Ông cho tới năm 2001 Đã có nhiều sự đóng góp cho việc phát triển và ứng dụng của WEAP từ khi thành lập. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp đó, đặc biệt: Paul Raskin, Eugene Stakhiv, Ken Strzepek, Zhongping Zhu, Bill Johnson, Evan Hansen, Charlie Heaps, Dmitry Stavisky, Mimi Jenkins, Jack Sieber, Paul Kirshen, Tom Votta, David Purkey, Jimmy Henson, Alyssa Holt McClusky, Eric Kemp-Benedict, Annette Huber-Lee, David Yates, Peter Droogers, Pete Loucks, Jeff Rosenblum, Winston Yu, Chris Swartz, Sylvain Hermon, Kate Emans, Dong-Ryul Lee, David Michaud, Chuck Young, Martha Fernandes, Brian Joyce, Chayanis Krittasudthacheewa, Andre Savitsky, Daene McKinney, Marisa Escobar, Vishal Mehta, Johannes Wolfer, Markus Huber, Abdullah Droubi, Mahmoud Al Sibai, Issam Nouiri, Ali Sahli, Mohamed Jabloun, Alex Bedig, Jean-Christophe Pouget, Francisco Flores, Laura Forni, Anne Hereford, Stephanie Galaitsi, Nick Depsky and Bart Wickel.

Kinh phí

Nhiều tổ chức đã rất hào phóng đóng góp kinh phí lớn cho sự phát triển của WEAP Chúng tôi trân trọng cảm ơn:

Dịch thuật

Các nguôn ngữ dịch thuật đã được sự đóng góp lớn bởi:

Trở về Trang chủ