WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

ईतिहास र श्रेय

ईतिहास

WEAP was created in 1988, with the aim to be a flexible, integrated, and transparent planning tool for evaluating the sustainability of current water demand and supply patterns and exploring alternative long-range scenarios.

The first major application of WEAP was in the Aral Sea region in 1989 with the sponsorship of the newly formed Stockholm Environment Institute (SEI). SEI continued to support the development of WEAP through its US Center (SEI-US), which was established in 1989 and hosted by the Tellus Institute until 2006. Over the years WEAP has been applied in many countries and river basins. The software has been transferred to water planners throughout the world.

श्रेय

WEAP सफ्टवेरको बिकास र बितरण Stockholm Environment Institute का ज्यक साइएबरले गरेकाछन् I

WEAP was conceived by Paul Raskin, President of Tellus Institute, and developed under his supervision until 2001. Many have contributed to the development and application of WEAP since its inception. We would like to acknowledge, in particular: Paul Raskin, Eugene Stakhiv, Ken Strzepek, Zhongping Zhu, Bill Johnson, Evan Hansen, Charlie Heaps, Dmitry Stavisky, Mimi Jenkins, Jack Sieber, Paul Kirshen, Tom Votta, David Purkey, Jimmy Henson, Alyssa Holt McClusky, Eric Kemp-Benedict, Annette Huber-Lee, David Yates, Peter Droogers, Pete Loucks, Jeff Rosenblum, Winston Yu, Chris Swartz, Sylvain Hermon, Kate Emans, Dong-Ryul Lee, David Michaud, Chuck Young, Martha Fernandes, Brian Joyce, Chayanis Krittasudthacheewa, Andre Savitsky, Daene McKinney, Marisa Escobar, Vishal Mehta, Johannes Wolfer, Markus Huber, Abdullah Droubi, Mahmoud Al Sibai, Issam Nouiri, Ali Sahli, Mohamed Jabloun, Alex Bedig, Jean-Christophe Pouget, Francisco Flores, Laura Forni, Anne Hereford, Stephanie Galaitsi, Nick Depsky, Bart Wickel, Manon Kaenel and Susie Bresney.

आर्थिक सहयेता

बिभिन्न संस्थाहरूले आर्थिक् सहयोग उधारतापुर्बक WEAP बिकासमा सहयोग गरेका छन् । हामी आभारी छौ:

अनुवाद

भाषा - अनुबादनमा सहयोगी पात्रहरू ::

फेरि गृह- पृष्‍ठ