Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Liên hệ

Những thắc mắc chung WEAP: info at weap21.org

Nhân viên - Chương trình Nước và Phát triển


David R. Purkey, PhD
Giám đốc Chương trình Nước và Phát triển thuộc Viện Môi trường Stockhom
Lý lịch   Lý lịch cá nhân

Susie Bresney, MS
Nhà khoa học
Lý lịch  

Marisa Escobar, PhD
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch  

Francisco Flores, PhD
Nhà khoa học
Lý lịch  

Laura Forni, MS
Nhà khoa học
Lý lịch  

Stephanie Galaitsi, MS
Nhà khoa học
Lý lịch  

Annette Huber-Lee, PhD
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch  

Brian Joyce, PhD
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch   Lý lịch cá nhân

Manon von Kaenel, BS
Research Analyst
Lý lịch  

Vishal Mehta, PhD
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch   Lý lịch cá nhân

Jack Sieber, MS   
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch   Lý lịch cá nhân

Chris Swartz, PhD
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch  

Bart Wickel, PhD
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch  

Charles A. Young, PhD
Nhà khoa học cao cấp
Lý lịch   Lý lịch cá nhân

Devaraj de Condappa, PhD
Associate
Lý lịch  

Sebastian Vicuna, PhD
Associate
Lý lịch  

David Yates, PhD
Associate
Lý lịch  

Trở về Trang chủ