Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP ështe një iniciativë e Stockholm Environment Institute.


Rreth WEAP

Kreu
Pse WEAP?
Karakteristika
Të Reja
Shembuj Pamor
Demonstrim
Aplikacione
Publikime
Histori dhe Merita

Perdorimi i WEAP
Shkarko
Liçensimi
Manuali i Përdoruesit
Ndihmësi
Videot
Burime

Forumi i Perdoruesit
Diskutime
Lista e Anëtareve
Modifiko Profilin

Ndihmë Shtesë
Trajnim
Kurse Universiteti
Bashëkpunime

Rreth Nesh
Programi i Burimeve Ujore SEI-US
Na Kontaktoni


Lajme Rreth Mjedisit
LEAP
Interesuar Per Energjine?
Lexoni rreth LEAP: Software të SEI-t për Planifikimin e Energjisë

Na Kontaktoni

General WEAP Inquiries: info at weap21.org

Staff - Water & Development Program


David R. Purkey, PhD
Director of SEI's Water & Development Program
Bio   CV

Susie Bresney, MS
Staff Scientist
Bio  

Marisa Escobar, PhD
Senior Scientist
Bio  

Francisco Flores, PhD
Staff Scientist
Bio  

Laura Forni, MS
Staff Scientist
Bio  

Stephanie Galaitsi, MS
Staff Scientist
Bio  

Annette Huber-Lee, PhD
Senior Scientist
Bio  

Brian Joyce, PhD
Senior Scientist
Bio   CV

Manon von Kaenel, BS
Research Analyst
Bio  

Vishal Mehta, PhD
Senior Scientist
Bio   CV

Jack Sieber, MS   
Senior Scientist
Bio   CV

Chris Swartz, PhD
Senior Scientist
Bio  

Bart Wickel, PhD
Senior Scientist
Bio  

Charles A. Young, PhD
Senior Scientist
Bio   CV

Devaraj de Condappa, PhD
Associate
Bio  

Sebastian Vicuna, PhD
Associate
Bio  

David Yates, PhD
Associate
Bio  

Back to Home Page