WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला

General WEAP Inquiries: info at weap21.org

Staff - Water & Development Program


David R. Purkey, PhD
Director of SEI's Water & Development Program
Bio   CV

Susie Bresney, MS
Staff Scientist
Bio  

Marisa Escobar, PhD
Senior Scientist
Bio  

Francisco Flores, PhD
Staff Scientist
Bio  

Laura Forni, MS
Staff Scientist
Bio  

Stephanie Galaitsi, MS
Staff Scientist
Bio  

Annette Huber-Lee, PhD
Senior Scientist
Bio  

Brian Joyce, PhD
Senior Scientist
Bio   CV

Manon von Kaenel, BS
Research Analyst
Bio  

Vishal Mehta, PhD
Senior Scientist
Bio   CV

Jack Sieber, MS   
Senior Scientist
Bio   CV

Chris Swartz, PhD
Senior Scientist
Bio  

Bart Wickel, PhD
Senior Scientist
Bio  

Charles A. Young, PhD
Senior Scientist
Bio   CV

Devaraj de Condappa, PhD
Associate
Bio  

Sebastian Vicuna, PhD
Associate
Bio  

David Yates, PhD
Associate
Bio  

फेरि गृह- पृष्‍ठ