Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Hướng dẫn người dùng

  Adobe Acrobat PDF format, Tiếng Anh (tốt hơn cho in ấn) (3.5 MB)

  Adobe Acrobat PDF format, Tiếng Trung (tốt hơn cho in ấn) (2.1 MB)

  Adobe Acrobat PDF format, Tiếng Farsi (tốt hơn cho in ấn) (2.1 MB)

  Dự trên nền Web, Anh ngữ (tốt hơn cho việc xem trực tuyến)

  Hướng dẫn phương pháp mô hình hoá thủy văn và tài nguyên nước theo mô hình WEAP (tiếng Tây Ban Nha) (6 MB)

 

Trở về Trang chủ