Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP är ett initiativ av Stockholm Environment Institute.


Om WEAP

Hem
Varför WEAP?
Egenskaper
Nyheter
Exempel
Demonstration
Användningsområden
Publikationer
Historia och bidrag

Använda WEAP
Ladda ner
Licenskrav
Användarguide
Övning
Videos
Resurser

Användarforum
Diskussioner
Medlemslista
Ändra profil

Ytterligare support
Övningar / kurser
Universitetskurser
Samarbete

Om oss
SEI-US Vattenresursprogram
Kontakt


Miljönyheter
LEAP
Intresserad av energifrågor?
Läs om LEAP: SEIs redskap för energiplannering

Användarguide

  Adobe Acrobat PDF, English (better for printing) (3.5 MB)

  Adobe Acrobat PDF, Chinese (better for printing) (2.1 MB)

  Adobe Acrobat PDF, Farsi (better for printing) (2.1 MB)

  Web-based, English (better for viewing online)

  Methodological Guide for Hydrologic and Water Resources Modeling with the WEAP model (in Spanish) (6 MB)

 

Back to Home Page