Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP ështe një iniciativë e Stockholm Environment Institute.


Rreth WEAP

Kreu
Pse WEAP?
Karakteristika
Të Reja
Shembuj Pamor
Demonstrim
Aplikacione
Publikime
Histori dhe Merita

Perdorimi i WEAP
Shkarko
Liçensimi
Manuali i Përdoruesit
Ndihmësi
Videot
Burime

Forumi i Perdoruesit
Diskutime
Lista e Anëtareve
Modifiko Profilin

Ndihmë Shtesë
Trajnim
Kurse Universiteti
Bashëkpunime

Rreth Nesh
Programi i Burimeve Ujore SEI-US
Na Kontaktoni


Lajme Rreth Mjedisit
LEAP
Interesuar Per Energjine?
Lexoni rreth LEAP: Software të SEI-t për Planifikimin e Energjisë

Manuali i Përdoruesit

  Adobe Acrobat PDF format, English (better for printing) (3.5 MB)

  Adobe Acrobat PDF format, Chinese (better for printing) (2.1 MB)

  Adobe Acrobat PDF format, Farsi (better for printing) (2.1 MB)

  Web-based, English (better for viewing online)

  Methodological Guide for Hydrologic and Water Resources Modeling with the WEAP model (in Spanish) (6 MB)

 

Back to Home Page