Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Những ví dụ trực quan

Sơ đồ: Công cụ GIS để tạo hệ thống của bạn Kéo và thả để tạo và định vị trí. Thêm ArcView hoặc các tệp dạng vector hoặc raster theo chuẩn GIS như là lớp nền. Truy cập nhanh đến dữ liệu và kết quả cho bất kỳ nút nào.
Hiển thị sơ đồ

Dữ liệu: Xây dựng mô hình: tạo các biến và mối quan hệ, nhập các giả định và dự đoán sử dụng biểu thức toán học, liên kết động đến Excel.
Hiển thị dữ liệu

Các kết quả: hiển thị chi tiết và linh hoạt của tất cả các kết quả mô hình đầu ra có thể được xem trong biểu đồ, bảng biểu và trên sơ đồ.
Hiển thị các kết quả

Các kết quả: Trình bày kết quả trên bản đồ
Hiển thị kết quả trên bản đồ

Khám phá Kịch Bản: Đánh dấu những giả định và các chỉ số chính trong hệ thống của bạn và khám phá sự thay đổi ở một yếu tố có thể ảnh hưởng đến các yếu tố khác như thế nào.
Viễn cảnh Khám phá Kịch bản

Chú ý: trích dẫn dữ liệu và giả định của bạn.
Hiển thị các điểm nút

xem tiếp: Trình diễn