Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP ështe një iniciativë e Stockholm Environment Institute.


Rreth WEAP

Kreu
Pse WEAP?
Karakteristika
Të Reja
Shembuj Pamor
Demonstrim
Aplikacione
Publikime
Histori dhe Merita

Perdorimi i WEAP
Shkarko
Liçensimi
Manuali i Përdoruesit
Ndihmësi
Videot
Burime

Forumi i Perdoruesit
Diskutime
Lista e Anëtareve
Modifiko Profilin

Ndihmë Shtesë
Trajnim
Kurse Universiteti
Bashëkpunime

Rreth Nesh
Programi i Burimeve Ujore SEI-US
Na Kontaktoni


Lajme Rreth Mjedisit
LEAP
Interesuar Per Energjine?
Lexoni rreth LEAP: Software të SEI-t për Planifikimin e Energjisë

Shembuj Pamor

Schematic: GIS tools for configuring your system. Drag and drop to create and position. Add ArcView or other standard GIS vector or raster files as background layers. Instant access to data and results for any node.
Schematic View

Data: Model building: create variables and relationships, enter assumptions and projections using mathematical expressions, dynamically link to Excel.
Data View

Results: Detailed and flexible display of all model outputs, in charts and tables and on the Schematic.
Results View

Results: Display results on the map
Results on the map

Scenario Explorer: Highlight key assumptions and indicators in your system and explore how changes in one can affect the other.
Scenario Explorer View

Notes: Document your data and assumptions.
Notes View

NEXT: Demonstrim