ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

ลักษณะเด่นของ WEAP

การใช้กราฟฟิคที่อยู่หน้าจออยู่ในพื้นฐานเดียวกับ GIS ถูกทำให้ง่าย มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้าง การดูในมุมมองต่างๆ และปรับปรุงโครงร่างต่างๆ ในแบบจำลอง ผู้ใช้ออกแบบให้ การสร้างระบบ โดยการใช้เมาส์ ลาก แล้ว ปล่อย เพื่อเพิ่มส่วนต่างๆ ในระบบ องค์ประกอบบางส่วนสามารถวางซ้อนทับกับแผนที่ที่สร้างจาก Arcview และโปรแกรมด้าน GIS อื่นๆ และกราฟฟิคไฟล์ ข้อมูลในองค์ประกอบต่างๆ สามารถแก้ไขได้โดยตรงโดยคลิกที่สัญลักษณ์ที่ต้องการแก้ไขในผังน้ำ ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถปรึกษาการใช้งานจากฟีดเจอร์ต่างๆ ของแบบจำลอง WEAP วิดซาร์ด การเตือน และข้อความแสดงการทำงานผิดผลาดจะปรากฎอยู่ในการทำงานของโปรแกรม ความยืดหยุ่นสูงของแบบจำลอง WEAP และ ระบบรายงานที่มีความหลายหลาย ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบได้ตามความต้องการ โดยสามารถเลือกการรายงานเป็นแผนภูมิ ตารางหรือ ข้อมูลร่วมกับแผนที่ และเลือกรูปแบบของตัวเลขในการนำเสนอ (เช่น ระบบหน่วยเมทริก หรือ ระบบหน่วยอังกฤษ , ปี , ระดับ , ร้อยละของการแชร์หรืออัตราการเติบโตเป็นต้น) รูปแบบการรายงานในลักษณะเฉพาะสามารถบันทึกไว้ใน "favorites," ซึ่งสามารถผสมกับ "overviews," หรือ รายงานสรุป ซึ่งเป็นการรายงานเป็นลักษณะสำคัญของระบบ และ overviews สามารถเรียกมาดูอย่างรวดเร็วสำหรับการทบทวน

WEAP ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ (บางภาษายังแปลไม่สมบูรณ์): ภาษาอังกฤษ, ภาษาอารบิก, ภาษาจีน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาฝรั่งเศษ, ภาษากรีก, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย, ภาษาสเปน และ ภาษาไทย. การใช้ออปชั่นของเมนู WEAP สามารถทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆ ได้ กรุณาติดต่อเรา ถ้าคุณต้องการเข้าร่วม อาสาสมัครคนอื่นๆ ช่วยแปล WEAP สู่ภาษาอื่นๆ

ลักษณะเด่น

 • ระบบการวางแผนทรัพยาน้ำรวมอย่างมีบูรณาการ
 • มีแบบจำลองย่อยสำเร็จรูปภายในโปรแกรม สำหรับ: ปริมาณน้ำฝนน้ำท่า และการซืม การคายระเหย ความต้องการน้ำของพืช การให้ผลผลิตของพืช ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำในแม่น้ำ
 • ตัวเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานอาศัยรูปแบบ GIS โดย "การลากและปล่อย "
 • ความสามารถในการสร้างแบบจำลองด้วยหลายฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีอยู่ในตัว
 • การระบุตัวแปรและสมการโดยผู้ใช้งานเอง
 • การต่อเชื่อมกับ spreadsheets และแบบจำลองอื่นๆได้
 • การใช้ linear program เพื่อช่วยแก้ไขสมการการจัดสรรน้ำ
 • โครงสร้างข้อมูลที่สามารถยืดหยุ่นและขยายได้
 • ระบบการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบกราฟฟิค ตารางและแผนที่
 • มีตัวลิงค์อัตโนมัติสำหรับ Help (หรือตัวช่วย) และ User Guide (หรือคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน)
 • ความต้องการขั้นพื้นฐานของเครื่อง : Windows XP, Vista, 7, 8 or 10 และ แรมไม่น้อยกว่า 256 MB

โครงสร้าง

WEAP ประกอบไปด้วยห้ามุมมองหลัก (หรือห้า main views)

สเกมาติก - เครื่องมือทาง GIS จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดระบบแหล่งน้ำของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งได้รวมความสามารถในการ "ลากและปล่อย" เพื่อการสร้างและกำหนดตำแหน่งขององค์ประกอบของระบบที่ต้องการ เพิ่มแฟ้มข้อมูลที่สร้างมาจาก ArcView หรือโปรแกรมมาตรฐานอื่นๆทาง GIS ทั้งในลักษณะ vector หรือ raster เพื่อทำเป็นแผนที่ข้างหลัง ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและผลลัพธ์ต่างๆของแต่ละองค์ประกอบในระบบได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูล - เครื่องมือสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยให้คุณสร้างตัวแปรและความสัมพันธ์ การใส่ข้อมูลข้อสันนิษฐานและการประมาณการโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ การลิงค์โดยตรงกับแฟ้มข้อมูล Excel สำหรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูล

ผลลัพธ์ - การแสดงผลที่ละเอียดและยืดหยุ่นได้สำหรับผลลัพธ์ของแบบจำลองทั้งหมดสามารถดูได้ในแบบของกราฟ ตาราง และบนแผนที่ สำหรับกราฟและแผนที่นั้น คุณสามารถดูผลลัพธ์แบบเคลื่อนไหวได้ตลอดในช่วงเวลาที่ต้องการ

การค้นหาสถานการณ์ - ออกแบบกลุ่มของกราฟสรุปให้เน้นตัวชี้วัดหลักของระบบ ให้สามารถพิจารณาดูได้โดยเร็ว การเปลี่ยนข้อมูลนำเข้ามีผลกระทบต่อผลลัพธ์

โน้ต - บันทึกข้อมูลหรือข้อสมมติฐานของคุณ

ต่อไป:: มีอะไรใหม่?