Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του WEAP
WEAP
Το WEAP είναι μια πρωτοβουλία του Stockholm Environment Institute.


Σχετικά με το WEAP

Αρχική Σελίδα
Γιατί το WEAP;
Χαρακτηριστικά
Τί νέο υπάρχει;
Δείγματα Εικόνων
Επίδειξη
Εφαρμογές
Δημοσιεύσεις
Ιστορική Αναδρομή και Συνεισφορά

Χρησιμοποιώντας το WEAP
Λήψη
Αδειοδότηση
Οδηγός Χρήστη
Εκπαιδευτικό Υλικό
Videos
Υλικό

Συζητήσεις Μελών
Συζητήσεις
Λίστα Μελών
Επεξεργασία Προφιλ

Πρόσθετη Βοήθεια
Εκπαίδευση
Πανεπιστημιακά Μαθήματα
Συνεργασίες

Ποιοί Είμαστε
Πρόγραμμα Υδατικών Πόρων του SEI-US
Επικοινωνήστε μαζί μας


Περιβαλλοντικές Ειδήσεις
LEAP
Ενδιαφέρεστε για την Ενέργεια;
Ενημερωθείτε για το LEAP: Το λογισμικό του SEI για τον ενεργειακό σχεδιασμό.

Χαρακτηριστικά του WEAP

An intuitive GIS-based graphical interface provides a simple, yet powerful, means for constructing, viewing, and modifying the configuration. The user designs a schematic of the system using the mouse to "drag and drop" elements to be added to the system. These elements can be overlain on a map built from Arcview and other standard GIS and graphic files. Data for any component can be edited directly by clicking on the desired symbol in the schematic. The user may consult the context-sensitive help feature from anywhere in WEAP. Wizards, prompts, and error messages provide advice throughout the program. With WEAP's highly flexible and comprehensive reporting system, the user may customize reports as graphical, tabular or map-based output and select from a number of formatting options (e.g., metric or English units, years, absolute levels, percent shares, or growth rates). Specific report configurations can be saved as "favorites," which can be combined into "overviews," or summaries, of key system indicators; these overviews can then be retrieved quickly for review.

Το WEAP είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες (σε κάποιες δεν είναι πλήρως μεταφρασμένο): Αγγλική, Αραβική, Κινέζικη, Φαρσί, Γαλλική, Ελληνική, Κορεάτικη, Πορτογαλική, Ρωσική, Ισπανική και Ταϊλανδική. Μια επιλογή στο μενού του WEAP δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες για εναλλαγή μεταξύ αυτών των γλωσσών. Επικοινωνήστε μαζί μας Αν θέλετε να συμμετέχετε άλλοι εθελοντές για να βοηθήσετε στη μετάφραση του WEAP στις παραπάνω και σε άλλες γλώσσες

Σημαντικά Χαρακτηριστικά

 • Σύστημα ολοκληρωμένου σχεδιασμού υδατικών πόρων
 • Ενσωματωμένα μοντέλα για: Κατακρημνίσεις-απορροή και διήθηση, εξατμισοδιαπνοή, απαιτήσεις καλλιεργειών και αποδόσεις, αλληλεπιδράσεις επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και ποιότητα ρευμάτων νερού
 • Βασισμένο σε GIS, και γραφικό περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη "drag and drop"
 • Ικανότητα δημιουργίας μοντέλων με έναν αριθμό ενσωματωμένων συναρτήσεων
 • Οριζόμενες από το χρήστη μεταβλητές και εξισώσεις
 • Δυναμική σύνδεση με υπολογιστικά φύλλα και άλλα μοντέλα
 • Ενσωματωμένο γραμμικό πρόγραμμα επίλυσης εξισώσεων κατανομής πόρων (allocation equations)
 • Ευέλικτες και επεκτεινόμενες δομές δεδομένων
 • Δυνατό σύστημα παραγωγής αναφορών που περιλαμβάνει γραφήματα, πίνακες και χάρτες
 • Παροχή βοήθειας σχετικής με το θέμα που διαλέγει ο χρήστης και Οδηγίες Χρήσης
 • Minimal requirements: runs under Windows XP, Vista, 7, 8 or 10 with 256 MB RAM

Δομή

Το WEAP αποτελείται από πέντε κυρίως προβολές

Γραφική απεικόνιση - Τα εργαλεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη απεικόνιση του συστήματος και παρέχουν με τη δυνατότητα «σύρε και άσε» (drag and drop) τη δημιουργία και την τοποθέτηση των στοιχείων του συστήματος. Μπορούν να προστεθούν αρχεία διανυσματικής μορφής (vector files) ή αρχεία ψηφιδωτών (raster files) τύπου ArcView ή άλλων GIS ως φόντο στα διάφορα επίπεδα πληροφορίας (layers). Γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα και αποτελέσματα για κάθε στοιχείο του συστήματος.

Δεδομένα - Τα εργαλεία ανάπτυξης του μοντέλου βοηθούν στη δημιουργία μεταβλητών και σχέσεων, στην εισαγωγή παραδοχών και προβλέψεων χρησιμοποιώντας μαθηματικές εκφράσεις, και στη δυναμική σύνδεση των δεδομένων εισόδου και εξόδου με το Εxcel.

Αποτελέσματα - Λεπτομερής και ευέλικτη προβολή των αποτελεσμάτων του μοντέλου σε γραφήματα, πίνακες και στο χάρτη. Οι μορφές των γραφημάτων και του χάρτη επιτρέπουν την απεικόνιση των αποτελεσμάτων συναρτήσει του χρόνου.

Περιηγητής Σεναρίων - Σχεδιασμός μιας ομάδας από συγκεντρωτικά γραφήματα που υποδεικνύουν τους βασικούς δείκτες του συστήματος και προσφέρουν γρήγορη επισκόπηση. Μπορείτε να μελετήσετε πώς οι αλλαγές στα δεδομένα επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Σημειώσεις - Καταγράψτε τα δεδομένα και τις παραδοχές σας.

επόμενο: Τί νέο υπάρχει;