WEAP'in Web Sitesine Hoşgeldiniz!


WEAP hakkında

Ana Sayfa
Neden WEAP?
Özellikler
Yenilikler
Örnek Görünümler
Tanıtım Gösterisi
Uygulamalar
Yayınlar
Tarihçesi ve Katkıda Bulunanlar

WEAP'in kullanımı
İndirin
Lisans
Kullanım Kılavuzu
Görsel Rehber (Tutorial)
Videolar
Kaynaklar

Kullanıcı Forumu
Tartışma
Üye Listesi
Profilinizi Düzenleyin

Destek
Eğitim
Dersler (Üniversite)
İşbirlikleri

Hakkımızda
SEI-US Su Kaynakları Programı
İletişim


Çevre Haberleri
LEAP
Enerji ile mi ilgileniyorsunuz?
LEAP hakkında bilgiler: SEI'nin Enerji Planlama yazılımı


Online, interactive, introductory training course
23-25 January 2018

Register now -- space is limited

WEAP 'e Hoşgeldiniz!

WEAP ("Su Kaynakları Değerlendirme ve Planlama" sistemi) su kaynakları planlamasında entegre yaklaşımı esas alan kullanıcı dostu bir araçtır.

Tüm dünyada su kaynakları yönetiminde karşılaşılan zorluklar giderek artmakta ve ortak noktalar içermektedir. Halihazırda, kısıtlı su kaynaklarının tarımsal, kentsel ve çevresel su kullanımları arasındaki tahsisi, arz, talep, su kalitesi ve ekolojik faktörler gibi unsurların tam bir entegrasyonunu gerektirmektedir. "Su Kaynakları Değerlendirme ve Planlama Sistemi", ya da kısa adıyla WEAP, entegre su kaynakları planlamasında, tüm bu unsurları kapsayan, pratik olduğu kadar da güçlü bir araç olma amacını taşımaktadır WEAP, Stockholm Environment Institute's U.S. Center.

WEAP de öne çıkanlar

Entegre (Bütüncül) Yaklaşım Entegre su kaynakları yönetimi için özgün yaklaşım
Paydaş Katılımı ve Süreçleri Saydam yapı açık bir yöntem içinde çeşitli paydaşların uzlaşmasını kolaylaştırır
Su Bütçesi Kütle dengesi modelinin bir nokta-çizgi mimarisi üzerinde yönetilmesi için su arz talep bilgisi veritabanını sağlar
Simülasyon (Benzetim) temelli Farklı hidrolojik ve yönetim senaryoları için su talebi, arzı, miktarı, sızma, bitki su talebi, akımlar, depolamalar, kirlilik miktarı, arıtma, deşarj ve alıcı ortam su kalitesi gibi unsurları hesaplar
Yönetim Politikası Senaryoları WEAP, tüm su kaynaklarını geliştime ve yönetme seçeneklerini değerlendirir, aynı zamanda su kaynakları sistemlerinde birden çok ve rekabet halindeki su kullanımlarını da hesaba katar
Kullanıcı dostu Arayüz Harita, grafik ve tablo olarak değiştirilebilir model çıktıları içeren GIS tabanlı grafiksel sürükle-bırak arayüzü
Model Entegrasyonu Dinamik linkler ile QUAL2K, MODFLOW, MODPATH, PEST, Excel ve GAMS gibi diğer model ve yazılımlara bağlantı

WEAP Şematik

SONRAKİ: Neden WEAP?