ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน


Online, interactive, introductory training course
23-25 January 2018

Register now -- space is limited

ขอต้อนรับสู่โปรแกรม WEAP!

WEAP (ระบบ"การวางแผนและประเมินสถานการณ์น้ำ") เป็นเครื่องมือซอร์ฟแวร์ที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งใช้วิธีบูรณาการในการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ

สิ่งที่ท้าทายในการจัดการน้ำจืดคือความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกวัน การจัดสรรทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดระหว่างผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม ผู้ใช้น้ำในชุมชน และการใช้น้ำเพือสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันความต้องการดังกล่าวมีเงื่อนไขประกอบด้วย ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ความต้องการน้ำ คุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อม ระบบการวางแผนและประเมินทรัพยากรน้ำ หรือ WEAP มีเป้าหมายในการรวมประเด็นความเห็นต่างไปสู่การปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีความยั่งยืนในการวางแผนทรัยากรน้ำอย่างบูรณาการ WEAP ถูกพัฒนาโดย Stockholm Environment Institute's U.S. Center.

สิ่งที่โดดเด่น ของ WEAP

วิธีการที่เป็นบูรณาการ วิธีการเฉพาะสำหรับการดำเนินการประเมินการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างมีบูรณาการ
กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างที่โปร่งใส ช่วยในการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการที่เปิดเผย
สมดุลน้ำ ฐานข้อมูลที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณน้ำที่ต้องการเพื่อทำการคำนวณสมดุลน้ำในแบบจำลอง ที่รวมโครงสร้างของ node และ Link เข้าไว้ด้วยกัน
การคำนวณในแบบจำลอง คำนวณปริมาณน้ำที่ต้องการ ปริมาณน้ำต้นทุน ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำที่ซึมผ่านน้ำใต้ดิน ความต้องการน้ำของพืช ปริมาณการไหล และปริมาณเก็บกัก และการก่อให้เกิดมลภาวะ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำที่ปล่อยออกมาและที่อยู่ในลำน้ำ ภายใต้การจำลองสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกัน ทางด้านนโยบายและอุทกวิทยา
สถานการณ์ ทางนโยบาย ประเมินทางเลือกต่างๆของการพัฒนาและจัดการน้ำ และพิจารณาการใช้น้ำเพื่อวัตุถุประสงค์ที่แต่งต่างกันในระบบแหล่งน้ำ
ส่วนเชื่อมต่อระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ส่วนเชื่อมต่อระบบด้วย GIS ที่ทำงานโดยการลากและปล่อยรูปกราฟฟิก และผลลัพธ์ของแบบจำลองที่สามารถแสดงผลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นได้ ทั้งแผนที่ แผนภูมิ และตาราง
การบูรณาการแบบจำลอง การเชื่อมต่อกับแบบจำลองและโปรแกรมอื่น เช่น QUAL2K, MODFLOW, MODPATH, PEST, Excel and GAMS

ผังน้ำของ WEAP

ต่อไป:: ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?