Welcome to WEAP's Website
WEAP
WEAP is een initiatief van Stockholm Environment Institute.


Over WEAP

Home
Waarom WEAP?
Kenmerken
Nieuw
Voorbeeld uitvoer
Demonstratie
Toepassingen
Publicaties
Achtergrond

WEAP gebruiken
Download
Licentie
Handleiding
Voorbeelden
Video's
Bronnen

Gebruikers Forum
Discussies
Gebruikers
Wijzig profiel

Support
Training
Cursussen voor onderwijsinstellingen
Samenwerking

Over ons
SEI VS Water Programma
Contact


Water gerelateerd nieuws
LEAP
Onderzoek naar Energy?
Lees meer over LEAP: SEI's energie planning software


Online, interactive, introductory training course
23-25 January 2018

Register now -- space is limited

Welkom bij WEAP!

WEAP ("Water Evaluation And Planning" systeem) is een gebruiksvriendelijk software pakket voor integraal waterbeheer en planning.

Vraagstukken op het gebied van integraal waterbeheer staan steeds meer in de belangstelling. De verdeling van het schaarse water voor gebruik door landbouw, drinkwater en natuur vraagt om een integrale afweging van wateraanbod, watervraag, waterkwaliteit en ecologische aspecten. Deze aspecten zijn opgenomen in het water evaluatie en planning systeem WEAP: een praktisch en robuust software pakket voor planning op het gebied van integraal waterbeheer. WEAP is ontwikkeld door Stockholm Environment Institute's U.S. Center.

De belangrijkste punten van WEAP

Integrale benadering Unieke aanpak voor het evalueren van planning op het gebied van integraal waterbeheer
Interactie met belanghebbenden De transparante structuur vergemakkelijkt de participatie van diverse belanghebbenden
Waterbalans Een database met informatie over wateraanbod en watervraag stuurt het massabalans model op basis van een link-node architectuur
Simulaties Berekent watervraag, wateraanbod, afstroming, infiltratie, gewasbehoefte, stroming, berging, watervervuiling, waterbehandeling, debiet en waterkwaliteit voor verschillende hydrologische- en beleidsscenario's
Scenario's Evalueert een volledige range van ontwikkelingen en beheersopties op het gebied van water en houdt rekening met meervoudig en competitief gebruik van watersystemen
Gebruiksvriendelijke interface Grafische "slepen en neerzetten" GIS gebaseerde interface met flexibele modeluitkomsten in de vorm van kaarten, grafieken en tabellen
Model integratie Dynamische link met andere modellen en software, zoals QUAL2K, MODFLOW, MODPATH, PEST, Excel en GAMS

WEAP Schematic

VOLGENDE: Waarom WEAP?